DEPARTMENT OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY (MYANMAR)

 

(၂၅.၅.၂၀၁၉) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ မုတ္သုံေလအားအသင့္အတင့္ရွိေနၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းကာ၊ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနပါသည္။

သမိုင္းအက်ဥ္း

ျမန္မာနိုင္ငံမိုးေလဝသဌာနကို ၁၉၃၇ ခုနွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန့တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၁၉၃၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသအဖဲြ႔ ၏ အဖဲြ႔ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ "ျမန္မာနိုင္ငံမိုးေလဝသဌာန"ကို ၁၉၇၂ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃)ရက္ ေန့တြင္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ "မိုးေလဝသနွင့္ဇလ‌ေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန" အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က မိုးေလဝသနွင့္ဇလ‌ေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သည္ ပို့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရိွခဲ့ပါသည္။

ပို့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ မိုးေလဝသနွင့္ဇလ‌ေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ေန့တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို့ေရာက္ရိွခဲ့ျပီး ၁၉၉၉ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂၀)ရက္ေန့တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင့္ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ပို့ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို့ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။